ул. Фр. Ж. Кюри 20
София,
България
23.3218675000001
42.6977082
UserLikes
Име: СЮСТЕМЦЕРТ / SYSTEMCERT
Адрес: София, ул. Фр. Ж. Кюри 20
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://systemcert-bg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност
Дейност:

Сертификация и обучения

Ключови думи: сертификация, сертифициране, управление качество, системи управление, обучения

Услуги

Обучения и сертификация на компетенции
SystemCERT провежда обучения в областта на управление на качеството, развитие на персонала и др., които се осъществяват под формата на отворени курсове, вътрешнофирмени обучения и съвместни обучения с обучителни организации. Обучения завършват с изпит и издаване на международно признати сертификати.
Сертификация на системи за управление
Сертификация на системи за управление в съответствие с ISO 9001, OHSAS 18001. Посредством независим подход при одитите с опитни в съответния бранш одитори не само се проверяват критериите на стандарта, но и се дават полезни указания, за да бъде идентифициран потенциал за подобрение. По този начин системата за управление работи за фирмата и спомага за нейната ефикасност и по-високи бизнес резултати 
Открийте ни в Google+