ул. Фр. Ж. Кюри 20
София,
България
23.3218675000001
42.6977082
UserLikes
Име: СЮСТЕМЦЕРТ / SYSTEMCERT
Адрес: София, ул. Фр. Ж. Кюри 20
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://systemcert-bg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност
Дейност:

Сертификация и обучения

Ключови думи: сертификация, сертифициране, управление качество, системи управление, обучения

За нас

Като одобрен Орган по сертификация на системи за управление СЮСТЕМЦЕРТ / SYSTEMCERT, Австрия сертифицира предприятия в съответствие с изисквания на стандарти като например ISO 9001.
SystemCERT сертифицира и лица със специални компетенции и с това се удостоверяват както теорет
СЮСТЕМЦЕРТ / SYSTEMCERT
ичните, така и практическите умения на лицата. Сертификатите се ориентират спрямо критериите на EN ISO/IEC 17024 и са насочени към компетенции в областта на управлението на качеството, управление на проекти, на човешки ресурси, маркетинг, обучение на възрастни, заваряване и др. 
Открийте ни в Google+