ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

ж.к. Овча Купел, ул.Гусла 1
София,
България
23.2676966
42.6708164
UserLikes
Име: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ
Адрес: София, ж.к. Овча Купел, ул.Гусла 1
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.vuzf.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност
Дейност:

Висше училище по застраховане и финанси

Ключови думи: висше училище по застраховане и финанси, висше училище, застраховане, финанси, вузф

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

За нас

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е първото в България частно специализирано висше училище в областта на финансите, застраховането, социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга. То е открито с решение на 39-то Народно събрание от 25.07.2002 г. (обн. ДВ, бр. 75 от 02.08.2002 г.) за обучение на студенти в бакалавърска степен по икономически специалности и отваря врати за първите си студенти в началото на учебната 2002/2003 година.

ВУЗФ е акредитирано през 2007 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния 6-годишен срок и от учебната 2008/2009 година осъществява обучение и в магистърска степен. Висшето училище има внедрена система за управление на качеството на обучението и научноизследователската дейност, която е сертифицирана от „Moody International” съгласно изискванията на международния стандарт за качество ISO 9001:2000. През 2007 г. ВУЗФ заема 9-то място в класацията на Business Week за 15-те най-добри бакалавърски бизнес програми в България. През същата година висшето училище получи разширена Университетска харта „Еразъм”, която дава възможност на студентите да се обучават или да провеждат практика във висши училища и институции в страни-членки на Европейския съюз (ЕС) и на Европейското икономическо пространство.


Мисия и образователна философия

Мисията на ВУЗФ е да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и да развива икономическата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика. Академичната политика на висшето училище е насочена към прилагане на най-добрите образователни практики в Европа и света, като основната му цел е осигуряване на високо качество на обучението и успешна професионална реализация на студентите чрез поддържане на много добро сътрудничество с бизнеса. Около 90% от завършилите започват работа по придобитата специалност в банки, застрахователни, осигурителни и търговски дружества. В помощ на своите студенти ВУЗФ предлага безплатни консултантски услуги, свързани с обучението по отделните специалности и с възможностите за професионално и личностно развитие.

Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение на високо равнище, съизмеримо с водещи университети от Европа и САЩ. Доказателство за това и същевременно един от основните приоритети в политиката за развитие на ВУЗФ е осъществяването на сътрудничество с чуждестранни университети по различни бакалавърски, магистърски и следдипломни програми, както и предоставянето на иновативни и гъвкави форми и методи на обучение.

За високото качество на обучение на младите хора важен принос имат преподавателите във ВУЗФ, които са изтъкнати учени с богат педагогически и практически опит, настоящи и бивши ръководители на държавни институции.





 

Открийте ни в Google+